[frame style="modern" image_path="http://www.zest.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/zest-egitimler.jpg" description="" link_to_page="" target="" float="" lightbox="http://www.zest.org.tr/wp-content/uploads/2016/01/zest-egitimler.jpg" lightbox_group="" size="two_col_large"]

[button size="medium" style="pink" url="http://www.zest.org.tr/zest-egitimi-almak/" target="" icon="" popup="" title=""]ZEST Eğitimi Almak[/button]

[button size="medium" style="pink" url="http://www.zest.org.tr/zest-egitmeni-olmak/" target="" icon="" popup="" title=""]ZEST Eğitmeni Olmak[/button]

Zeka ve Strateji Derneği (ZEST) Eğitimleri toplumsal bilinç seviyesinin yükselmesine destek vererek insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmaktadır.

Bir konuşmacı ve bir oturumdan oluşan ve katılımcıları bir konu hakkında bilgilenmeyi amaçlayan ZEST eğitimleri kamu yararına ücretsiz verilmektedir (Konuşmacının ücreti, ulaşım/konaklama giderleri eğitim alan kurumca karşılanır).