Haydi!

İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı için elele...

[frame style="modern" image_path="http://www.zest.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/gonulluluk-720x405.jpg" description="" link_to_page="" target="" float="" lightbox="http://www.zest.org.tr/wp-content/uploads/2015/07/gonulluluk-1280x720.jpg" lightbox_group="" size="two_col_large"]

ZEST'e Ailesi'ne Katılın

Zeki, düşünmeyi seven, hayırsever, insanlığa katkı yapmak isteyen biriyseniz
yeriniz Zeka ve Strateji Derneği'dir.

Cehaletten şikayet etmek çözüm değildir!..
Sadece 10 TL
 aidat ile ZEST'e katılabilirsiniz.
Yaktığımız mumların yanına bir mum da siz ekleyin
. ZEST'in ışığı güçlensin, cehaletin karanlığı gitsin, bilginin ışığı gelsin.
Zeki, seçkin, hayırsever insanlarla tanışın;  güzel şeyler yapmanın keyfini birlikte yaşayalım  🙂

Süreç:
1 - (ZEST Davetiyesi almamışsanız) Aşağıdaki form ile ön başvuru yapın (Üyelik tipinizi ve ödemek istediğiniz aidat miktarını lütfen belirtin).
2 - "Ön başvurunuz kabul edildi" / "Sizi ZEST'e davet ediyoruz" haberi almanız  🙂
3 - Örnek dilekçeyi print edip imzaladıktan sonra kimlik fotokopinizle beraber ZEST'e ulaştırmanız.
4 - ZEST Yönetim Kurulu'nun kararı ile ZEST Ailesi'ne katılmanız.

Üyelik Başvuru Dilekçesi

[accordion class='accord6']

[slide name="Zeka ve Strateji Derneği Üyelik Şartları Nelerdir, Nasıl Üye Olabilirim?"]
ZEST'te ne kadar aidat ödeyeceğini üyenin kendisi belirler. Üyelik ödemeleri şöyledir:
* Gönüllü Üyeler ayda sadece 10 TL (Senelik 120 TL)
* Onursal Üyeler ayda 100 TL (Senelik 1200 TL)
* VIP Üyeler ayda 1 000 TL (Senelik 12 000 TL)
Üyeliğe girişte üyelik tipinin bir senelik katkı payı bedeli tutarında giriş katkısı ödenir.

(Üyelik başvuruları ZEST Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek karar bağlanır. Uygun görülen başvuruların sahipleri ZEST’te Üye olarak kabul edilirler. Üyelik talebi kabul edilmeyen kişilerin yaptıkları bağışlar talep ettikleri taktirde kendilerine iade edilir)[/slide]

[slide name="ZEST Üyesi Olmakla Ne Kazanacağım?"]ZEST'e üyelik başvuru "zeki insanları çatısı altında toplayan bir zeka kuruluşunun mensubu olmak, zeka zincirinde yer almak, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunan çalışmalara destek vermek için" yapılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarına "maddi" kazanımlar için üye olmak "gönüllülük" kavramının mantığına aykırıdır. Sivil toplum kuruluşlarına çalışmaları beğenildiği için bu çalışmaların daha da büyüyebilmesine "gönüllü olarak" destek vermek amacıyla üye olunur. İlke bu olmakla beraber, Sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğu toplumun tümünden önce öncelikli olarak üyelerine karşıdır. Bir sivil toplum kuruluşunun hizmetlerinden öncelikli olarak üyelerinin yararlanması tabiidir. ZEST hizmetlerinden ZEST üyeleri öncelikli olarak yararlandırılır. ZEST'te üye olduğunuzda
* Zeki ve topluma katkı yapmak çabasındaki seçkin bir topluluğun üyesi olmanın haklı gururunu yaşarsınız. ZEST, zeki insanların en çok muzdarip olduğu "kalabalık içinde yalnızlık" hissinden kurtulmaları için bu seçkin insanların birbirleriyle tanışmalarını, ortak çalışmalar yapmalarını destekler, teşvik eder. Zeki insanların tanışıp kaynaşabilmeleri için mümkün oldukça düzenlediği etkinliklere katılabilirsiniz veya siz bu amaçla etkinlikler düzenleyebilirsiniz.
* İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapan zeka zincirinin doğal bir halkası olarak kabul edilirsiniz.
* ZEST bünyesindeki kitap havuzundan dilediğiniz kadar kitap değiş-tokuşu yapabilirsiniz.
* Yaşadığınız topluma yarar sağlayacak projelerde yer alma, sosyal sorumluluğunuzu yerine getirme imkanı bulursunuz.
* Bütün ZEST faaaliyetlerinde yer alma hakkı kazanırsınız.  ZEST hizmetlerinden (üyelik tipine göre) öncelikli olarak yararlanırsınız.[/slide]

[slide name="ZEST'e Üye Olursam Nasıl Destek Vermem Gerekiyor?"]Derneğin hukuki ve rutin işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Üyelerin öncelikli desteği aidat ödemeleri ile ZEST çalışmalarının devamlılığını sağlamalarıdır.

Üye, iletişim bilgileri (telefon no, mail adresi, vs) ile ZEST'e dahil edilir. ZEST'in mesaj kanallarıyla (whatsapp veya zest.org.tr'de) ilettiği faaliyetlerden uygun gördüklerine destek verir. Üyelerin ZEST faaliyetlerine katılımı veya destek olması zorunlu değil, üyenin takdirine bağlıdır.[/slide]

[slide name="Gönüllü, Onursal ve VIP Üyelik Arasındaki Farklar Nelerdir?"]Üyelik tipleri insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunma yolunda Zeka ve Strateji Derneği'ne yapılan katkı miktarı gözönünde bulundurularak belirlenir. ZEST'e katkı yapan üyeler Gönüllü Üye, daha çok katkı yapanlar Onursal Üye, daha çok katkı yapanlar VIP Üye olarak kabul edilirler. Zeka ve Strateji Derneği çalışmalarından yararlanmada öncelik sıralaması şöyledir:
* Yönetim, Denetim, Genel Kurul üyeleri
* VIP Üyeler
* Onursal Üyeler
* Gönüllü Üyeler
* Üyelerin aile fertleri
* Üye olmayanlar[/slide]

[slide name="Kurum Olarak ZEST'e Üye Olabilir miyiz?"]Tüzel kişilerin (dernek, vakıf, şirket) ZEST'e üye olmaları mümkündür. Dernekler, vakıflar, şirketler ZEST'e kurum olarak üye olabilir, kurumsal işbirliği yapabilir.[/slide]

[slide name="ZEST'in Merkezi İstanbul'da. Ben ise İstanbul'da Değilim. Üye Olabilir miyim?"]ZEST Merkezi'nin İstanbul'da olması, İstanbul'da oturmayan kişilerin üyeliğine engel değildir. Türkiye'nin her yerindeki kişilerin ZEST'e üye olmaları mümkündür. ZEST faaliyetleri ZEST'in İstanbul dışında bir çok üyesi bulunduğu hususu göz önüne alınarak planlanmakta, İstanbul dışındaki üyeler de ZEST'in bir çok faaliyetine katılabilmektedir.[/slide]

[slide name="Üyelik Aidatını Ne Zaman Ödemem Gerekiyor?"]Üyeliğe giriş aidatlarının, katkı paylarının üyelik başvurusu sırasında ödenmesi gereklidir. Senelik aidatların, katkı paylarının en geç mart ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.[/slide]

[slide name="Üyelik Aidatını Taksitler Halinde Ödeyebilir miyim?"]Üye aidatları aylık şekilde ödenebilir.[/slide]

[slide name="Koordinatör Üye Nedir?"]Bölgesindeki ZEST çalışmalarını koordine eden, altı ayda bir ZEST Genel Merkezi'ne rapor veren üyelere "koordinatör üye" denir. ZEST çalışmalarında daha aktif olarak görev almayı arzu eden üyeler koordinatör üye olmak için başvurabilir.[/slide]

[slide name="ZEST'e Üye Olduktan Sonra Beğenmezsem Ayrılabilir miyim?"]Bütün sivil toplum kuruşlarından olduğu gibi ZEST üyeliğinden de istifa etmeniz her zaman mümkündür. Ayrılmak için üyelikten istifa ettiğinizi belirten dilekçenizi ZEST'e ulaştırmanız yeterlidir.[/slide]

[slide name="Üyelikten Çıkarılma Sebepleri Nelerdir?"]
Dernek çalışmalarına yeterli katkı vermeyen, dernek tüzüğü hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan üyeler üyelikten çıkarılabilir.[/slide]

[slide name="ZEST'e Üye Olmak için Başvurdum Ama Başvurum Kabul Edilmedi. Üyelik Başvurum Niçin Red Edildi?"]Emsal kuruluşlardan farklı olarak "ZEST'in kapıları üye olmak isteyenlere açıktır" cümlesi ilkesel bir duruşu ifade etmektedir. Bu cümleden her başvurucunun üyeliğe kabul edileceği anlamı çıkarılmamalıdır.  "Zeki ve düşünen ve insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak isteyen kişi olmak" ZEST'in üye kabulünde olmazsa olmaz şartlarıdır. Fakat bunların varlığı ZEST'e üyelik talebinin mutlaka kabul edileceği anlamına gelmez. Üyelik için yapılan başvuruların hangisinin kabul/red edileceğine, kabul edilenlerin hangi üyelik tipinde üyeliğe kabul edileceğine Yönetim Kurulu bir çok faktörü gözönünde bulundurarak karar vermektedir.[/slide]

[slide name="Benzer Kuruluşlardan Farklı Olarak ZEST'in Kapıları Niçin Herkese Açık?"] ZEST'in kapıları herkese değil, zeki, düşünen, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak isteyen kişilere açıktır. ZEST yönetimi zekanın doğuştan kazanılan genetik bir özellik, düşünmeyi sevmenin bir kişilik özelliği, şahsi çıkarları yerine insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapmak için çaba harcamanın bir seçim olduğu kanaatinde olduğundan üyelik için belli eğitim, akademik ünvan, kariyer, yaş, vs kriterleri uygulamamaktadır.[/slide]

[slide name="Arkadaşımı Üye Olması için ZEST'e Önerebilir miyim?"]Üyelik için kişi kendiliğinden başvuru yapabileceği gibi, zeki, düşünen, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapacağı, ZEST'te yer alması gerektiği düşünülen kişilerin ZEST'te katılmaları da önerilebilir.[/slide] [/accordion]

Üyelik için ön başvurunuzu aşağıdaki form ile ZEST'e ulaştırabilirsiniz.

* işaretli alanlar zorunludur