Özel Bilirkişi Raporu

Gönderen:

Özel Bilirkişi Raporunun Önemi Artıyor

Hukuk karşısında hak arayışı hukuki literatürde belirtildiği gibi kolay değildir.

Uygulamada aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır zira davayı sonucunu birçok faktör belirler.

Bir yargılamada verilecek kararda Yargıcın, taraf vekillerinin, bilirkişilerin hukuki bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük etki yapmaktadır Ayrıca davanın taraflarının da hukuka ve davaya verdikleri önem kararın şekillenmesinde büyük etken olmaktadır.

Görülen davanın konusu ihtisas gerektiren bir konuysa (örneğin: Patent, Fikri ve Sınai Haklar, Gayrimenkul,..vb) Başta yargıç olmak üzere davanın ...

Continue Reading →
0