Sık Sorulan Sorular

Kitap Bağışı / ZEST Kütühanesi kurulması hakkında Sık Sorulan Sorular
* ZEST Eğitimleri hakkında Sık Sorulan Sorular:  ZEST Eğitimi AlmakZEST Eğitmeni Olmak
Üyelik hakkında Sık Sorulan Sorular
ZEST Hakkında

[accordion class=’accord1′]
[slide name=”ZEST Nedir?”]ZEST, ZEka ve STrateji Derneği’nin kısa adıdır. Zeka ve Strateji Derneği, zeki ve düşünen insanların insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak için bir araya gelebileceği bir kurum oluşturmak amacıyla kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur.[/slide]

[slide name=”ZEST Kimler Tarafından, Ne Zaman Kuruldu, Temel Amacı Nedir?”]ZEST (Zeka ve Strateji Derneği) kalabalık içinde yalnızlık hissi yaşayan Av.Veysel Danış öncülüğünde 2009 yılında kuruldu. ZEST, zeki ve düşünen insanların çatısı altında toplandıkları bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. ZEST’in temel amaçları zeki ve düşünen insanları bir çatı altında toplamak; aralarında dostluk ve iyi ilişkiler oluşmasına, yardımlaşma ve dayanışmalarına destek vermek, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapabilecekleri platformlar oluşturmak, zeki insanların bir araya gelmesinden oluşan zeka zincirinden istifade edilerek “insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapılması”dır. ZEST’in hiçbir dini veya siyasi fraksiyonla hiçbir şekilde bağlantısı yoktur.[/slide]

[slide name=”ZEST’in İsmini Vererek Referans Gösterebilir miyiz?”]Zeka ve Strateji Derneği ile partner olarak beraber proje yürüten kuruluşlar ZEST’in ismini kullanarak referans gösterebilirler.[/slide]

[slide name=”ZEST’in Faaliyet Konuları Nelerdir?”]
ZEST’in bütün faaliyetleri, ZEST’in temel amacı insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapmak, bu konuda yapılan çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, tanıtmak odaklıdır.
ZEST Zeka Zinciri
ZEST Zaman Tüneli
Kitap Bağışları
ZEST Kütüphanesi
ZEST Kütüphaneleri
ZEST Eğitimleri
ZEST TV
ZEST Bursları
ZEST Yayınları
ZEST Destekleri ZEST’in “insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı” amacı için yapılan başat faaliyetlerdir. İnsanlığın bilgi ve kültür mirasının korunması, geliştirilmesi amacıyla Kültür Bakanlığı başta olmak üzere devletin ilgili kurumları ve Unesco’nun yaptığı çalışmalara bir STK (Sivil Toplum Kuruluşu) olarak destek vermekte, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak, bilinç arttırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.[/slide]

[slide name=”ZEST Platformları Her Fikre Açık mıdır?”]ZEST faaliyetleri din, her türlü ideoloji, spor kulüpçülüğü gibi ayrışma ve ihtilaf yaratan konular dışında hukuka uygun her türlü fikre/düşünceye açıktır.[/slide]

[slide name=”ZEST Destekleri Nelerdir?”]ZEST, zeki ve düşünen insanlara, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkılarını topluma daha rahat aktarabilmeleri amacıyla Kitap Desteği, Burs Desteği, Yayın Desteği, Proje Desteği vermektedir.[/slide]

[slide name=”ZEST’in İmkan ve Desteklerinden Yararlanabilmenin Şartları Nelerdir?”]Tüm insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmiş olmakla beraber, ZEST’in bir sivil toplum kuruluşu olarak öncelikli sorumluluğu ZEST üyelerine/gönüllülerine olduğu için ZEST’in imkan ve desteklerinden öncelikli olarak ZEST Üye ve Gönüllüleri yararlandırılır. Hangi taleplere destek verileceği bir çok faktör göz önüne alınarak ZEST Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.[/slide]

[slide name=”ZEST Bütün Hizmetlerini Ücretsiz Veriyor! ZEST Çalışmaları Nasıl Finanse Ediliyor?”]ZEST bütün çalışmaları üyelerin aidatları, bağışçıların yaptığı bağışlar ve sponsorların destekleri ile finanse edilmektedir. Bağışlarınızla insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunulmasına siz de katkıda bulunun:
IBAN No: TR 4300 0620 0043 7000 0629 7815[/slide]

[slide name=”Bağış Yapmak İstiyorum ama ZEST’in Güvenillir Bir Kuruluş Olduğunu Nasıl Bileceğim?”]“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz; Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” demiş şair (Ziya Paşa). Kişilerin/kuruluşların güvenilirliği şüphesiz geçmişte yaptıklarına bakılarak belirlenir. ZEST 2009 senesinden beri insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunan çalışmaları ile tanınan bir kuruluştur. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne bağlı ve denetimine tabi olarak faaliyet göstermektedir. Kurucusu ve halen başkanı olan Av.Veysel Danış tanınan bir avukat, saygın bir hukukçudur. ZEST faaliyetleri kişisel bilgiler dışında tamamen şeffaf olarak internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. ZEST’in “yaptıklarını” inceledikten sonra “yapacakları” hakkında sizde bir kanaat oluşacak, bağış kararınız netleşecektir.[/slide]

[slide name=”ZEST’in Logosunun Anlamı Nedir?”]ZEST’in logosu Toplam Zeka’yı temsil etmek üzere matematikte toplam anlamına da gelen Sigma işareti ∑ ‘dır.[/slide]

[slide name=”ZEST Bir Zeka ve Strateji Kuruluşu Olarak Kitap Bağışı ile Niçin İlgileniyor?”]ZEST’in kurucu başkanı Veysel Danış ZEST’i zeki ve düşünen insanları bir çatı altında toplamak düşüncesi ile kurmuştur. Zeki ve düşünen insanların ZEST çatısı altında toplanmasının amacı da “insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak” olarak belirlenmiştir. İnsanlığın bilgi ve kültür mirasının temeli, bir nesilden diğerine aktarılmasını sağlayan köprüler şüphesiz kitaplardır. 2012 senesinde üyelerimize hizmet vermek üzere ZEST bünyesinde bir kütüphane oluşturma arzusu oluşturulacak kütüphaneye ZEST Başkanı Veysel Danış ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Danış’ın 5 000 kitap bağışlamaları ile başlayan başlayan kitap bağışı çalışması ZEST yönetiminin tahmininin çok çok ötesinde ilgi ve destek görmüş ZEST Kütüphanesi için hedeflenen kitap miktarı kısa zamanda aşılmıştır. ZEST Yönetim Kurulu ZEST Kütüphanesi için ihtiyaç fazlası olan bu kitapların kitaba ihtiyaç duyan kişi/kuruluşlara bağışlanmasına karar vermiştir. ZEST’in bağışlamak istediği bu kitaplara yine tahminlerin çok üstünde kitap bağışı talebi gelmiştir. “Bizim millet kitap okumuyor” sözünün yanlış ve iftira olduğunu ispat eden bu yoğun ilgi ZEST yönetiminde sevinç, memnuniyet yaratmıştır. İnsanımızın kitap okuduğunu, okuduğu kitapları diğer kitapseverlerle paylaştığını yapılan kitap bağışları; insanların kitap okumak istediğini, fakat kitaba ulaşamadığını, alamadığını da kitap bağışı talepleri ispatlıyordu. Bunun üzerine ZEST Yönetimi ZEST Kütüphanesi’nin ihtiyacı yok gerekçesiyle gelen kitap bağışlarını red etmeme, ZEST’in kapılarını kitaplara açık tutmaya, gelen kitapların ihtiyaç fazlasının da bağışlanmasına karar verdi. Bu süreç ZEST’in “kitap bağışının adresi” olmasına kadar varmıştır.[/slide]

[slide name=”ZEST’in Merkezi İstanbul’da. İstanbul’da Olmayanlar ZEST’e Üye Olabilir mi, Destek verebilir, Destek alabilir mi?”]ZEST, Türkiye’nin bütün insanlarına ulaşmak, destek vermek arzusu ile faaliyet göstermektedir. İstanbul dışında olmanız ZEST’e destek vermenize veya destek talep etmenize engel değildir.[/slide]

[slide name=”ZEST’e yazdım/başvuruda bulundum fakat cevap yazılmadı!  Neden?”]ZEST ilkeleriyle bağdaşmayan, internet sitesinde cevapları bulunan sorulara/başvurulara cevap verilmemektedir.[/slide]

[/accordion]

Bağış

[accordion class=’accord2′]

[slide name=”ZEST’e Ne Kadar Bağış Yapabilirim?”]ZEST’e bağış yapmakta alt veya üst limit yoktur; yapacağınız bağış miktarını siz belirlersiniz.[/slide]

[slide name=”ZEST’e Nasıl Bağış Yapabilirim?”]ZEST’e nakdi bağış (nakdi bağışı), ayni veya kitap bağışı yapabilirsiniz.
Nakdi bağışlarınızı makbuz karşılığı ZEST yetkililerine, dekont karşılığı ZEST’in banka hesabına (Garanti Bankası, Fındıkzade Şb. IBAN: TR 4300 0620 0043 7000 0629 7815) veya Paypal hesabınızdan yapabilirsiniz.
Ayni bağış yapmak istiyorsanız ZEST’le iletişime geçebilirsiniz.
Kitap bağışı hakkında deyalı bilgiyi (aşağıda) “Kitap Bağışı” başlığında bulabilirsiniz.[/slide]

[slide name=”ZEST’e Yapacağım Bağış Karşılığında Makbuz Verilecek mi?”]ZEST, İstanbul Valiliği’nin denetimine tabi bir dernektir. 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre faaliyet göstermektedir. Nakdi bağışınızı ZEST’in banka hesabına dekont karşılığında yatırabilirsiniz. Elden yapılan ayni veya nakdi bütün bağışlar karşılığında makbuz verilir, alınır.[/slide]

[slide name=”ZEST’e Bağış Yapanlar Bağışların Kullanım Yerlerini Seçilebilirler mi?”]ZEST’e bağış yapanlar bağışlarının hangi faaliyetlerde (kitap, eğitim, burs, TV, kütüphane, yayınevi, gezi, genel hizmetler, vs) kullanılmasını istediklerini belirterek seçebilirler.[/slide]

[slide name=”ZEST’in Bağışladıklarımızı Belirli Yerlere Göndermesini İsteyerek Bağış Yapabilir miyiz?”]”Belirli kişilere/kuruluşlara gönderilmek üzere” bağış alınması yardım toplama mevzuatına göre izne tabidir. Ayrıca bütün çalışmalarını “topluma hizmet” amacıyla gönüllü olarak ve kendi imkanları ile yürütmekte olan ZEST’i bir nevi aracı veya postacı konumuna getirebilecek bu tarz şarta bağlı bağışlar ZEST Yönetimi tarafından da uygun görülmemektedir. ZEST Yönetimi bir sivil toplum kuruluşuna bağışın ancak o STK’nın faaliyetlerine destek vermek maksadı ile yapılması gerektiği inancında olduğundan, “belirli kişilere/kuruluşlara gönderilmek üzere” bağış yapma talepleri kabul edilmemektedir.[/slide]

[slide name=”İsmim Açıklanmadan ZEST’te Bağış Yapabilir miyim?”]İsminin açıklanmasını istemeyen bağışçılarımızın isimleri ZEST sitesinde yayınlanmaz.[/slide]

[slide name=”Yaptığımız Bağışın ZEST’in Sitesinde Duyurulmasını İstiyoruz; Bu Mümkün mü?”]Destek veren bağışçılarımızın isimleri, ulaştırırlarsa fotoğrafları ZEST’in internet sitesinde Bağışçılarımız bölümünde duyurulmaktadır.[/slide]

[slide name=”Bağışımın Nasıl Kullanıldığını Bilmek İstiyorum; ZEST Bu Bilgileri Bağışçılarla Paylaşıyor mu?”]ZEST’in bütün çalışmalarında şeffaflık esastır. ZEST’in (kişisel bilgiler içerenler hariç) bütün faaliyetleri internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bağışçıların yaptığı bağışların tamamı ZEST hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. Yapılan her bağış ve her katkı varlık amacı olan “insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapmak” için ZEST’in gücüne güç katan bir destektir.[/slide]

[/accordion]

Zeka Zinciri

Zeka Zinciri Sayfası için Tıklayın

[accordion class=’accord3′]

[slide name=”Zeka Zinciri Nedir?”]Zeka zinciri insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak amacıyla ZEST üyesi zeki insanlardan ZEST’in oluşturduğu bir zincirdir.[/slide]

[slide name=”Beyin Fırtınası Çalışmalarında Nasıl Yer Alabilirim?”]ZEST’in beyin fırtınası çalışmalarına katılım iki şekilde mümkündür:
* Katılımcının ZEST üyesi olması. ZEST üyeleri zeka zincirinin doğal halkaları kabul edildiğinden bütün ZEST üyeleri, bütün beyin fırtınası çalışmalarına katılabilirler.
* Beyin fırtınası yapılan konunun bilgi alanına girmesi sebebiyle ZEST’in kişinin/kurumun bilgisine başvurması[/slide]

[slide name=”Zeka Zincirinin Bir Halkası Nasıl Olabilirim?”]Zeka zinciri ZEST üyelerinden oluşturulmuştur. Her bir ZEST üyesi zeka zincirinin doğal bir halkası olarak kabul edilmektedir. Zeka zincirinde yer alabilmeniz ZEST üyesi olmanıza bağlıdır.[/slide]

[slide name=”Beyin Fırtınası Çalışmalarına Katılmak İstiyorum Fakat İstanbul’da Değilim. Nasıl Katılabilirim?”]“ZEST Beyin Fırtınası” çalışmaları İstanbul dışında bulunan veya İstanbul’un malum yoğunluğu sebebiyle fiziksel yapılan toplantılara katılmakta zorlanan ZEST üyelerinin de iştirak edebilmesi için yoğun talepler üzerine web üzerinden de yapılmaya başlanmıştır. Fiziksel olarak yapılan beyin fırtınası toplantıları İstanbul’un kendine has şartlarının yarattığı katılım zorlukları göz önünde bulundurularak katılımcıları zor durumda bırakmamak için istisnai hale getirilmiştir.[/slide]

[/accordion]

ZEST TV

ZEST TV Seyretmek için Tıklayın

[accordion class=’accord5′]

[slide name=”ZEST TV Nedir?”]ZEST TV, zeki, düşünen, bilgilenmek için TV seyretmek isteyen seyircilere hitap eden, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak üzere ZEST bünyesinde kurulmuş bir TV kanalıdır.[/slide]

[slide name=”ZEST TV’ye Reklam Verebilir miyiz?”]ZEST TV’ye reklam vermeniz mümkündür. ZEST TV’ye reklam vermek için tıklayın[/slide]

[/accordion]