Kitap Bağışı Alan Yerler

Gönderen:

Kitap Bağışı Alan Yerler

Kitaplarımın bir kısmını kitap bulamayan diğer insanlarla paylaşmaya karar verdiğimde “kitaplarımı bir ayıklayayım da, bağışlayacak yer bulmak kolay diye düşünmüştüm. Kitaplarımı ayıklamayı bitirdikten sonra artık sıra kitaplarımı diğer insanlarla paylaşmak için bağışlamaya gelmişti. İşe arkadaşlarıma sormakla başladım: “Nereye kitap bağışı yapabilirim, hangi kurumlar kitap bağışı alıyor, kitap bağışı alan bir yer biliyor musun?” diye. Kimisi semt kütüphanesine vermemi söyledi, kimisi fakir-fukaraya dağıtmamı söyledi, kimisi belediyeye, kimisi semtteki okula bağışlamamı söyledi.

Semt kütüphanesine gidip kitaplarımı onlara bağışlamak ...

Continue Reading →
0

Kütüphane – Mehmet Nuri Yardım

Gönderen:

Kütüphane – Mehmet Nuri Yardım

mehmet-ali-diyarbakirlioglu-koskerSınıftaki masasında oturan Kerem Öğretmen, tane tane konuşuyordu. Tıpkı örnek aldığı ilkokul hocası gibi. “Çocuklar, okumak insana çok şey öğretir. Nasıl gıdalar bedenimizi ayakta tutuyorsa kültür de ruhumuzu besler, zihnimizi açar, hâfızamızı zenginleştirir. Benim bu sınıfta zaman zaman size bahsettiğim Tevfik Öğretmenim yüzlerce şiiri ezbere biliyordu, rahatlıkla onları teklemeden bize ...

Continue Reading →
0

Yaşam Koçu

Gönderen:

Yaşam Koçu

Yaşam koçu olduğumu öğrenen insanların en sık sordukları sorular “Yaşam koçu ne yapar?”, “Yaşam koçu nasıl destek verir?” sorularıdır.
Yaşam koçunu, yaşam koçluğunu kısaca: Başarı ve mutluluk yolunda yürümek isteyen kişiye çıktığı yolda refakat ve rehberlik eden kişi ve hizmet olarak tanımlayabiliriz. Yaşam koçunun hizmeti ve verdiği destek de bu çerçeve içinde oluşur. Başarı ve mutluluk yolculuğuna çıkmış kişi yaşam koçundan yolda karşılaşması muhtemel riskler hakkında bilgi, bu risklerin birlikte ekarte edilmesi, muhtemel kestirme yollar, … ...

Continue Reading →
0

Hukukta Avukatın Rolü

Gönderen:

Hukukta Avukatın Rolü ve Avukattan Destek Almadan Dava Yürütmek

Ülkemizde yaygın yanlış bir uygulama insanımızın yaşadığı davaları/ihtilafları bir avukattan destek almadan kendi başına yürümeye çalışmasıdır. Uygulamadaki şahsi tecrübelerimden insanımızın kendi davasını/ihtilafını takip etme konusunda garip denebilecek boyutta hevesli olduğunu gözlemliyorum; bu tavırlara sık sık şahit oluyorum.

Vatandaşlarımızın davalarını/ihtilaflarını kendilerinin takip etmelerindeki bu heveslerini, avukat tutmaktan, davalarını/ihtilaflarını bir avukat vasıtasıyla takip ettirmekten niçin bu kadar kaçındıkları hakkında uzun yıllardır düşünüp sorgulayan bir hukukçuyum. Uzun yıllardır sorguladığım, gözlemlediğim bu konuda aklıma ...

Continue Reading →
0

Sosyal Sorumluluk

Gönderen:

Sosyal Sorumluluk

Sayfanın tasarımı devam ediyor…

“Sosyal sorumluluk” son yıllarda sık sık duyduğumuz, okuduğumuz bir kavram. Sosyal sorumluluk nedir?
Sosyal sorumluluğu bir kişi veya kurumun toplumdan aldığının bir kısmını toplumun dezavantajlı kesimlerine vererek daha iyi bir toplum idealine kavuşmak için üzerine düşen insani ve sosyal sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi olarak tanımlayabiliriz.

Yakın ve uzak tarihimize bir baktığımızda geçen nesillerin cemiyet, vakıf, tekke han, gibi hayır kurumları aracılığıyla büyük bağışlar yaptığını görmekteyiz.

Kişi ve kuruluşlar sosyal sorumluluk projelerine niye girerler?

Evrene, insanlığa karşı kendilerini borçlu ...

Continue Reading →
0

Eğitim Azmi ve Açıköğretim

Gönderen:

Eğitim Azmi ve Açıköğretim

Çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan insanların okuma arzularının azimle peşinden gittikleri sistem açıköğretim.

Açıköğretim sisteminin en önemli “uzaktan eğitim” olmasının doğal özelliği öğrencilerin kendilerinin derslere hazırlanması ve dönem sonunda sınavlara girmeleri. Açıköğretim sistemi ile eğitim alan öğrenciler öğretmen desteğinden mahrum oldukları gibi, yakın çevrelerinde aynı bölümü okuyan bir öğrenci yok ise öğrenci arkadaşları ile beraber ders çalışma avantajından da mahrum olarak eğitimlerini tamamlamak için büyük bir azimle çaba harcamaktalar.

Derslerde zorlanan açıköğretim öğrencilerinin derslerde destek almalarının ideal ...

Continue Reading →
0

Kitap Fuarı

Gönderen:

Kitap Fuarı

Ülkemizde kitap fuarlarının hem sayısı hem açılma sıklığı artıyor. İlk uygulamaları İstanbul’da başlayan kitap fuarları artık Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde de açılıyor. Kitap fuarlarının böyle sayısının artması, birçok şehirde açılması, yaygınlaşması çok sevindirici.

Kitap fuarları sayesinde kitapseverler çok sayıda yayınevini, binlerce kitabı bir arada bulabilme imkanı buluyor.

Kitap fuarlarındaki güzel bir uygulama da İmza Günleri. Yayınevlerinin standlarında düzenlenen imza günleri sayesinde yazarlar kitaplarının okuyucuları ile, okuyucular da aldıkları kitapların yazarları ile buluşma fırsatı buluyor.

Kitap kurtları onlar için ...

Continue Reading →
0

Bir Hayalim Var

Gönderen:

Başkanımızdan

Bir Hayalim Var

Kitaplar… Bilgi deposu, ışık kaynağı…
İnsan kitaplara yakınlığı oranında bilgiye, bilgiye ilgisi oranında ışığa kavuşur. Aydınlanmanın kaynağı kitaplardır.

Kitaplar sayesindedir ki binlerce yıllık birikimin sonucu olan insanlığın bilgi ve kültür mirasının geçmiş nesillerden bize aktarılabilmesi mümkün olmuştur; bizim nesillerden de bu bilgi, kültür mirasının yapacağı marjinal katkılarla beraber gelecek nesillere aktarılması gene kitaplarla mümkün olabilecektir. Bir zeka ve düşünce kuruluşu olan Zeka ve Strateji Derneği (ZEST)’in kitaplara olan yakın ilgisinin sebebi de budur. Kitaplar insanlığın ...

Continue Reading →
0

Kitap Kurtları

Gönderen:

Kitap Kurtları

Kitap okumanın keyfini çok kitap okuyanlara, kitap kurtlarına sormak lazımdır ama aslına bakılırsa kitapları, kitap okumayı neden bu kadar çok seviyorsun sorusunu soran kişi kitap okumamış ve kitap okumanın keyfiyle tanışmamış, o müthiş zevki tatmamış demektir.

Kitaplar bizi bulunduğumuz zamandan ve mekanlar alıp, bambaşka zamanlara ve mekanlara götüren adeta sihirli geçitlerdir.
Okuduğumuz bir roman bizi romanın geçtiği zamana ve mekana götürür; romanın kahramanları ile tanıştırır. Romanlar bazan romandaki karakterlerden biri olduğumuzu hissettirir, o karakterle özleştiririz kendimizi. Onun yaşadıklarını ...

Continue Reading →
0

Kitap Bağışı Yapılabilecek Yerler

Gönderen:

Kitap Bağışı Yapılabilecek Yerler

Kitap Bağışı ile ilgili çalışmaları ZEST Öncesi ve ZEST Sonrası diye ikiye ayırsak yeridir diye sanırım.

ZEST kitap bağışı çalışmaları ile ilgilenmeye başlamadan önce evlerinde, işyerlerinde bulunan insanlar artık kullanmadıkları fakat atmaya da kıyamadıkları, birilerine faydalı olmasını istedikleri
kitaplar için fellik fellik bağışlayacak yer, okul, kurum arıyorlardı. Kitap alamayan, bağışa ihtiyacı olan yüzlerce okul, kütüphane, kurum, binlerce kişi olduğu halde kitap bağışlamak isteyen kişiler ellerindeki kitapları bağışlayacak yer bulamıyorlardı. Daha önce gazetelerde, sonra da ...

Continue Reading →
0
3 Sayfa 1 123