Zeka ve Strateji Derneği (ZEST) Eğitimleri toplumsal bilinç seviyesinin yükselmesine destek vererek insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmaktadır.

Bir konuşmacı ve bir oturumdan oluşan ve katılımcıları bir konu hakkında bilgilenmeyi amaçlayan ZEST eğitimleri kamu yararına ücretsiz verilmektedir.

Bir konuyu bir çok açıdan ele alıp irdeleyen ve katılımcıları o konuda donanımlı kişiler haline getirmeyi amaçlayan profesyonel ZEST eğitimleri derneğe bağış katkısı ile verilmektedir.