ZEST Eğitimi Almak İstiyoruz

 

ZEST eğitimleriyle üyelerinizin, çalışanlarınız bilgilenmelerine katkı yapabilirsiniz.

ZEST Eğitimi ile:
* Üyelerinizin/çalışanlarınızın bilgilenmelerine katkı yaparsınız.
* Eğitimlerine katkı yaptığınız kişilerde kurumunuza karşı aidiyet hissi oluşur, güçlenir.
* Toplumsal bilinç seviyesinin yükselmesine destek verirsiniz
* İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunursunuz
* ZEST eğitimlerinin yerini, zamanını, konusunu, kurumunuza maliyetini siz belirlersiniz.
* Üstelik… İlk 3 eğitim kamu yarına ücretsiz!!!

Talep Edebileceğiniz ZEST Eğitimleri Başlıkları (Bir Konuşmacı Tek Oturum) :
 • Aile Hukukunun Temel Kavramları
 • Aldatma ve Boşanma
 • Anayasa Hukukunun Temel Kavramları
 • Artık Zaman Değişti; Şimdiki İnsanlar … (mi?)
 • Ateistim! (ama Neden?)
 • Avlanma ve İnsan
 • AVM’lerin Toplum Hayatına Etkileri
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Tanıdığı Haklar
 • Az Gelir ile Tasarruf (mümkün mü?)
 • Başarının Toplumla Paylaşılması: Sosyal Sorumluluk
 • Borçlar Hukukunun Temel Kavramları
 • Boşanmada Dostane Çözüm: Anlaşmalı Boşanma
 • Boşanma Sebepleri (Boşanmalar Neden Artıyor?)
 • Ceza Hukukunun Temel Kavramları
 • Cinsel Mutluluk Hakkında Merak Edilenler
 • Cinsel Özgürlük ve Ahlak
 • Cinsellik ve Doğum Kontrolü
 • Cinsellik ve Evlilik, Evlilik ve Cinsellik
 • Çevreyi Koruyarak Kalkınmak (mümkün müdür?)
 • Çocuklar ve Gençlerle Doğru İletişim
 • Deniz Hukukunun Temel Kavramları
 • Dernek ve Vakıfların Toplum Hayatındaki Rolü
 • Dış Görünüş – Karakter İlişkisi
 • Düşman Kardeşler: Başarı ve Mutluluk
 • Düzgün iletişimler, Doğru Seçimler, Sağlıklı İlişkiler
 • Eleman Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Engeli Aşmak (mümkün mü?)
 • Engellilerin Toplum Hayatına Katılımı
 • Eş ile Doğru İletişim
 • Eş Seçimi ve Boşanma
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Etkili İletişimde Beden Dilinin Rolü
 • Felsefe Küsurat Bir Ders midir?
 • Gayrimenkul Hukukunun Temel Kavramları
 • Göç Ediyoruz! Ne Kazanıyoruz, Ne Kaybediyoruz?
 • Sevgi ve Aşk Üzerine Sorgulamalar (Her Sevgi Aşk mıdır, Aşk Kutsal mıdır, Bazı Sevgiler Cenabet midir?)
 • Hızlı Okuma Teknikleri
 • Hidroelektrik Santralleri ve Çevre
 • İcra Hukukunun Temel Kavramları
 • İdeal Eş Olmak; ama Neden + Nasıl?
 • İngilizce’yi Neden Öğrenemiyoruz?!
 • İnternet ve İş İmkanları
 • İnternet Video Yayıncılığı (Youtuberlik)
 • İnternetin Püf Noktası: SEO
 • İstediklerimizin Hepsine (Sağlık, Para, Aşk, Mutluluk, Huzur, … ) Sahip Olmak (mümkün mü?)
 • İş Aramak mı, İş Kurmak mı?
 • İş Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İş Güvenliği; ama Neden?
 • İş Hukukunun Temel Kavramları
 • İş Ortamında Doğru İletişim
 • İyi İnsan Olmak; ama Neden?
 • Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları
 • Kişilerarası İletişim ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
 • Kitap Okuma Alışkanlığının Kazanılmasında Ailenin Rolü
 • Kitaplar ve Televizyon
 • Komşuluk Üzerine Sorgulamalar
 • Kusursuz Eş Bulmak (mümkün mü?)
 • Kuran Dili Arapça (Arapça Neden Önemlidir?)
 • Matbuattan Medyaya Basın Özgürlüğü
 • Medya Organlarının Hayatımıza Etkileri
 • Milletlerararası Hukukun Temel Kavramları
 • Miras Hukukunun Temel Kavramları
 • Moda ve Tüketim
 • Mutsuzum! (ama Neden?)
 • Kütüphane… (ama Neden Stratejiktir?)
 • Matematik Dersi Neden Sevilmiyor? (Sevilebilir mi?)
 • Özgürlük ve Demokrasi; ama Neden?
 • Param Yok! (ama Neden?)
 • Pazarlama ve Tüketimin Kamçılanması
 • Sağlık Hukukunun Temel Kavramları
 • Sınavlar ve Doğru Tercih
 • Sigorta Hukukunun Temel Kavramları
 • Sosyal Dayanışma ve Kitap Bağışı
 • Sosyal Medyanın Kişilerarası İletişime Etkileri
 • Sosyal Medya ve Mahremiyet
 • Sosyal Sorumluluk; (ama Neden?)
 • Sosyal Yardımlaşma; (ama Neden?) (Sosyal Yardımlaşmanın Toplum Düzeninine Katkıları)
 • SWOT Analizi
 • Şehirler, İnsanlar, Hayanlar (Şehir insanları ve sokak hayvanları)
 • Teknolojik Gelişmelerin Gündelik Hayatımıza Etkileri
 • Televizyon ve İnsanlar Arası İletişime Etkisi
 • Temel Hak ve Özgürlükler
 • Ticaret Hukukunun Temel Kavramları
 • Trafik Problemi Üzerine Sorgulamalar
 • Türk Hukuk Sistemi, Mahkeme Çeşitleri ve Görevleri
 • Türk Hukukunda Boşanma Davaları
 • Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirme
 • Türk Hukukunda Evlat Edinme
 • Türk Hukukunda İsim Değiştirme
 • Türk Hukukunda Malpraktis ve Hasta Hakları
 • Türk Hukukunda Marka Tescili ve Korunması
 • Türk Hukukunda Miras
 • Türk Hukukunda Nişanlanma
 • Türk Hukukunda Normlar Hiyerarşisi
 • Türk Hukukunda Şirketler
 • Türk Hukukunda Tahliye Davaları
 • Türk Hukukunda Tazminat Davaları
 • Vergi Hukukunun Temel Kavramları
 • Yalnızım! (ama Neden?)
 • Zihnin İyileştirici Etkisi (Var mıdır?)
Talep Edebileceğiniz ZEST Eğitimleri Başlıkları (Birden Fazla Konuşmacı) :
 • Marka, Patent, Tasarım ve Fikri Hakların Korunması
 • Alacağımız ZEST Eğitimi için Ücret Ödeyecek miyiz?

  ZEST Eğitimleri
  A – Bir konuşmacı tek oturum eğitimler

  * Bir konuşmacı ve bir oturumdan oluşan ve katılımcıları bir konu hakkında detaya girmeden konuya ilişkin “hap bilgiler” vererek bilgilenmeyi amaçlayan ZEST eğitimlerinden ilk 3’ü kurumlara ücretsiz olarak kamu yararına verilmektedir.

  * 3 eğitim alan kurumun başka eğitimler de talep etmesi mümkündür. Ücretsiz verilen ilk 3 eğitimden sonraki her eğitim için Zeka ve Strateji Derneği’ne asgari 3 000 TL katkı bağışı yapılması beklenmektedir.

  B – Çok konuşmacılı çok oturumlu eğitimler

  Bir konuyu bir çok açıdan ele alarak irdeleyen ve katılımcıları o konuda donanımlı kişiler haline getirmeyi amaçlayan çok eğitmenli ZEST eğitimleri derneğe bağış katkısı ile verilmektedir. Çok eğitmenli eğitimler için Zeka ve Strateji Derneği’ne asgari 5 000 TL katkı bağışı yapılması beklenmektedir.

  Bir konuşmacı ve bir oturumdan oluşan ve katılımcıları bir konu hakkında bilgilenmeyi amaçlayan ZEST eğitimlerinden ilk 3’ü kurumlara ücretsiz olarak kamu yararına verilmektedir. Bir konuyu bir çok açıdan ele alarak irdeleyen ve katılımcıları o konuda donanımlı kişiler haline getirmeyi amaçlayan profesyonel ZEST eğitimleri derneğe bağış katkısı ile verilmektedir.

 • ZEST Eğitimine Katılan Üyelerimize Belge Verilecek mi?

  Bir konuyu bir çok açıdan ele alarak irdeleyen, katılımcıları o konuda donanımlı kişiler haline getirmeyi amaçlayan profesyonel ZEST eğitimleri sonunda eğitime katılanlara “Katılım Belgesi” verilmektedir.

 • ZEST Eğitimleri Nerede Yapılıyor?

  ZEST eğitiminin nerede yapılacağı eğitimi talep eden kurum ile ZEST yetkililerinin ortak kararı ile belirlenir. ZEST eğitimleri talep eden kurumda, ZEST Merkezi’nde, belediyelerin kültür merkezlerinde, otel veya diğer kurumların konferans salonlarında yapılabilmektedir.

 • İstanbul’da Değiliz. ZEST Eğitimi Alabilir miyiz?

  ZEST eğitimleri bütün Türkiye’de verilebilmektedir. İstanbul dışında olmanız ZEST eğitimlerinden faydalanmanıza engel değildir.

 • ZEST Eğitimleri Kimlere Veriliyor?

  ZEST eğitimleri resmi kurum ve kuruluşlara (valilik, belediye, milli eğitim müdürlüğü, kültür müdürlüğü, vs), sivil toplum kuruluşlarına (meslek odaları, sendikalar, dernekler, vakıflar, vs), eğitim kurumlarına (üniversiteler, ilkokul, ortaokul, lise, vs), ticari kuruluşlara (şirketler) verilir.