İnsanlığın Bilgi ve Kültür Mirasına Katkı için Elele

ZEST Whatsapp Grubu

ZEST Whatsapp Grubu Hakkında

ZEST giderek büyüyor. Üyelerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız her geçen gün artıyor. ZEST’i sevenler, destek verenler arttıkça ZEST’in gücü de motivasyonu da artıyor.

2018’e geldiğimizde “İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı yapmak isteyen” hayırsever, zeki, seçkin ZEST dostlarının insanlığa katkı yapabilmeleri için yeni mecralar oluşturmamız gerektiğine karar verdik; ve ZEST whatsapp grubunu oluşturduk.

Kalıtımcı sayısı arttıktan sonra ZEST bünyesinde daha aktif faaliyet gösterilebilmesi için alt gruplar şeklinde özelleştirmeyi tasarlıyoruz.

Whatsapp grubu projemize katılmanız güç verecektir. Henüz deneme/oluşturulma aşamasında olan gruptan çıkmakta acele etmemenizi öneriyoruz 😀

[accordion class=’accord5′]

[slide name=”ZEST Whatsapp Grubunda Neler Paylaşılabilir?”]ZEST whatsapp grubunda

  • hukuka aykırı şeyler
  • siyasi konular
  • katılımcılar arasında ayrışma yaratabilecek şeyler

dışında her türlü bilgi, belge, fikir, fotoğrafı, vs paylaşımlar yapılabilir.

ZEST’in daha etkin faaliyet gösterebilmesi için strateji önerileri, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunabilecek kişisel gelişim konuları, makale, kişilerin veya toplumsal sorunlarına çözüm önerileri, katılımcıları günlük hayatın stresi içindeyken güldürerek ferahlatabilecek şeyler paylaşılabilir.[/slide]

[slide name=”ZEST Whatsapp Grubunu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:”]ZEST dostlarından grubu kullanırken aşağıdaki hususlara hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz:

  • Paylaşımların 11:00-22:00 saatleri arasında yapılması (bu saatler dışında paylaşım yapılmaması)
  • Grup katılımcısı diğer ZEST dostlarına rahatsızlık vermekten kaçınmakta azami derecede hassasiyet gösterilmesi
  • Grup bildirimlerini “sessiz“e almanızı öneriyoruz.[/slide]

[/accordion]