Bir Hayalim Var

Gönderen:

Başkanımızdan

Bir Hayalim Var

Kitaplar… Bilgi deposu, ışık kaynağı…
İnsan kitaplara yakınlığı oranında bilgiye, bilgiye ilgisi oranında ışığa kavuşur. Aydınlanmanın kaynağı kitaplardır.

Kitaplar sayesindedir ki binlerce yıllık birikimin sonucu olan insanlığın bilgi ve kültür mirasının geçmiş nesillerden bize aktarılabilmesi mümkün olmuştur; bizim nesillerden de bu bilgi, kültür mirasının yapacağı marjinal katkılarla beraber gelecek nesillere aktarılması gene kitaplarla mümkün olabilecektir. Bir zeka ve düşünce kuruluşu olan Zeka ve Strateji Derneği (ZEST)’in kitaplara olan yakın ilgisinin sebebi de budur. Kitaplar insanlığın ...

Continue Reading →