İnsanlığın Bilgi ve Kültür Mirasına Katkı için Elele

Genel Kurul Çağrısı 2021

ZEKA VE STRATEJİ DERNEĞİ ÜYELERİNE
GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Zeka ve Strateji Derneği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Derneğin 5. Olağan Genel Kurulu 11 12 2021 tarihinde saat 11:00’de aşağıdaki gündem ile E-5 Yanyol Kargacı Sok. No. 9/2 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 19 12 2021 tarihinde saat 11:00’da aynı adreste yapılacaktır.
Gündem :
01 – Yoklama ve Genel Kurul’un açılışı
02 – Divan Kurulu’nun seçilmesi
03 – İstiklâl Marşı’nın okunması ve saygı duruşu
04 – Yönetim Kurulu Başkanı Av. Veysel Danış’ın konuşması
05 – Yönetim Kurulu’nun yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vermesi
06 – Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
07 – Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi
08 – Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
09 – Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesi görüşülmesi ve miktar belirlenmesi
10 – Önümüzdeki dönem hedeflerinin, derneğin yapması istenen çalışmaların müzakere edilmesi
11 – Dilek ve temenniler
12 – Kapanış
Zeka ve Strateji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
İnsanlığın Bilgi ve Kültür Mirasına Katkı için Elele

Genel Kurul Çağrısı 2018

ZEKA VE STRATEJİ DERNEĞİ ÜYELERİNE
GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Zeka ve Strateji Derneği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Derneğin 3.Olağan Genel Kurulu 09 12 2018 tarihinde saat 11:00’da aşağıdaki gündem ile E-5 Yanyol Kargacı Sok. No. 9/2 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 16 12 2018 tarihinde saat 11:00’da aynı adreste yapılacaktır.
Gündem :
01 – Yoklama ve Genel Kurul’un açılışı
02 – Divan Kurulu’nun seçilmesi
03 – İstiklâl Marşı’nın okunması ve saygı duruşu
04 – Yönetim Kurulu Başkanı Av.Veysel Danış’ın konuşması
05 – Yönetim Kurulu’nun yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vermesi
06 – Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
07 – Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi
08 – Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
09 – Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesi görüşülmesi ve miktar belirlenmesi
10 – Önümüzdeki dönem hedeflerinin, derneğin yapması istenen çalışmaların müzakere edilmesi
11 – Dilek ve temenniler
12 – Kapanış
Zeka ve Strateji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı