Özel Bilirkişi Raporu

Özel Bilirkişi Raporunun Önemi Artıyor

Av. Murat Eltutan
Av. Murat Eltutan

Hukuk karşısında hak arayışı hukuki literatürde belirtildiği gibi kolay değildir.

Uygulamada aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır zira davayı sonucunu birçok faktör belirler.

Bir yargılamada verilecek kararda Yargıcın, taraf vekillerinin, bilirkişilerin hukuki bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük etki yapmaktadır Ayrıca davanın taraflarının da hukuka ve davaya verdikleri önem kararın şekillenmesinde büyük etken olmaktadır.

Görülen davanın konusu ihtisas gerektiren bir konuysa (örneğin: Patent, Fikri ve Sınai Haklar, Gayrimenkul,..vb) Başta yargıç olmak üzere davanın taraflarının ilgili konuda ihtisas ve tecrübe sahibi olmaları derecesinde karar şekillenmektedir.

Uygulamalarda Dava Dosyasından alınan Bilirkişi Raporları kararın oluşmasında büyük etken olmaktadır, konusunda ihtisas sahibi olmayan Yargıçların baktıkları dosyalarda oluşturulan kararlar Bilirkişi Raporlarının aynısı olmaktadır.

Bilirkişi Raporlarının kararlara yaptıkları büyük etki bazı hukuksuzlukları da doğurmaktadır, yetkin olmayan hatta ahlaki anlayışı zayıf olan Bilirkişilerce oluşturulan raporlar bilgisizlikten veya kötü niyetten dolayı hukuka, mantığa aykırı olmakta ve adaleti gölgelemektedir.

Son yıllarda her il ve ilçeye Üniversite açma yarışı ve lüzumsuzluğu nedeniyle doğan akademik kadro ihtiyacı, yeterli eğitim ve yetkinlik sağlanmadan akademik unvan dağıtımını beraberinde getirmiştir. Maalesef ülkemizde ciddi bilgi birikimi olmayan gözlerinde zeka pırıltısı taşımayan birçok kişi akademik unvan taşımaktadır.

Zamanından önce ve hak edilmeden alınan unvanlara itibar eden  mahkemeler bu zatları adalet arayan vatandaşların dosyalarına Bilirkişi olarak atamaktadır, Dolayısıyla akla zarar ve hukuka aykırı sözde Bilirkişi Raporları karara etki etmektedir.

Ayrıca Yeni Usul Kanunu uyarınca görülen davalarda Hukukçu Bilirkişilere getirilen yasaklar ve sınırlamalar nedeniyle aralarında Hukukçu Bilirkişilerin olmadığı Bilirkişi Heyetlerinden alınan raporlar maalesef hukuki yoruma girmekte ve traji komik olmaktadır fakat bu raporlar mahkemelerce itibar görerek karar oluşturulmaktadır.

İçinde bulunduğumuz bu hukuksal durum karşısında yapılacak en iyi hareket dava açmadan veya açılan davaya bilirkişiye intikal etmeden önce dava konusuyla ilgili Özel Uzman Bilirkişi Mütalaası / Raporu almaktır.

Özel Uzman Mütalaalarının / Raporlarının Mahkemelerce dikkate alınması Yargıtay  Kararları uyarınca zorunludur.

Dava dosyasının Mahkemelerce Resmi Bilirkişilere yollanmasından önce dosyaya sunulan Özel Bilirkişi Raporu içerik olarak Teknik ve Hukuki birikimi yansıtması halinde sadece Yargıcı değil Mahkemenin müracaat ettiği Bilirkişileri de konu hakkında bilgilendirici olur.

Tutarlı Bir Özel Bilirkişi Raporu konusunda yetkin olmayan Resmi Bilirkişilerin konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar ayrıca  kötü niyetli raporların verilmesi girişimlerine de büyük ölçüde engel olur.

Av.Murat Eltutan