Hukukta Avukatın Rolü

Gönderen:

Hukukta Avukatın Rolü ve Avukattan Destek Almadan Dava Yürütmek

Ülkemizde yaygın yanlış bir uygulama insanımızın yaşadığı davaları/ihtilafları bir avukattan destek almadan kendi başına yürümeye çalışmasıdır. Uygulamadaki şahsi tecrübelerimden insanımızın kendi davasını/ihtilafını takip etme konusunda garip denebilecek boyutta hevesli olduğunu gözlemliyorum; bu tavırlara sık sık şahit oluyorum.

Vatandaşlarımızın davalarını/ihtilaflarını kendilerinin takip etmelerindeki bu heveslerini, avukat tutmaktan, davalarını/ihtilaflarını bir avukat vasıtasıyla takip ettirmekten niçin bu kadar kaçındıkları hakkında uzun yıllardır düşünüp sorgulayan bir hukukçuyum. Uzun yıllardır sorguladığım, gözlemlediğim bu konuda aklıma ...

Continue Reading →

Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu İle İlgili Kararının Değerlendirilmesi

Gönderen:

Anayasa Mahkemesinin Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu İle İlgili Kararının Değerlendirilmesi – Bayram Ali Hacımustafaoğlu

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede 26/02/2011 tarihinde 27858 sayı ile yayınlanan kararı ile, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 4. fıkrasının “…..ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümünü Anayasa’ya aykırı olması nedeni ile iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirmeden önce bazı tespitlerde bulunmak ve bazı kavramları açıklanmak gerekmektedir.

Genel olarak Tahkim, gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan veya çıkacak ...

Continue Reading →

Özel Bilirkişi Raporu

Gönderen:

Özel Bilirkişi Raporunun Önemi Artıyor

Hukuk karşısında hak arayışı hukuki literatürde belirtildiği gibi kolay değildir.

Uygulamada aynı konuya sahip davalar için farklı kararlar verildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır zira davayı sonucunu birçok faktör belirler.

Bir yargılamada verilecek kararda Yargıcın, taraf vekillerinin, bilirkişilerin hukuki bilgi, tecrübe ve bakış açıları büyük etki yapmaktadır Ayrıca davanın taraflarının da hukuka ve davaya verdikleri önem kararın şekillenmesinde büyük etken olmaktadır.

Görülen davanın konusu ihtisas gerektiren bir konuysa (örneğin: Patent, Fikri ve Sınai Haklar, Gayrimenkul,..vb) Başta yargıç olmak üzere davanın ...

Continue Reading →

Hukuk Özel Ders

Gönderen:

ZEST Başkanı Av.Veysel Danış’tan Hukuk Özel Ders şansı
(+90) 532 432 8040

avukat-veysel-danisZeka ve Strateji Derneği Başkanı Avukat Veysel Danış hukuk fakültesi öğrencileri, hukuk dersleri olan diğer fakültelerin öğrencileri ve hukukla ilgilenen, hukuku seven, hukuk öğrenmek isteyenler için hukuk özel ders çalışması devam ediyor.

Hukuk öğrenmek, hukuk konusunda kendini geliştirmek için

Continue Reading →