Sosyal Sorumluluk

Gönderen:

Sosyal Sorumluluk

Sayfanın tasarımı devam ediyor…

“Sosyal sorumluluk” son yıllarda sık sık duyduğumuz, okuduğumuz bir kavram. Sosyal sorumluluk nedir?
Sosyal sorumluluğu bir kişi veya kurumun toplumdan aldığının bir kısmını toplumun dezavantajlı kesimlerine vererek daha iyi bir toplum idealine kavuşmak için üzerine düşen insani ve sosyal sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi olarak tanımlayabiliriz.

Yakın ve uzak tarihimize bir baktığımızda geçen nesillerin cemiyet, vakıf, tekke han, gibi hayır kurumları aracılığıyla büyük bağışlar yaptığını görmekteyiz.

Kişi ve kuruluşlar sosyal sorumluluk projelerine niye girerler?

Evrene, insanlığa karşı kendilerini borçlu hisseden kişi ve kuruluşlar toplumdan aldığının bir kısmını toplumun dezavantajlı kesimlerine vererek daha iyi bir toplum idealine kavuşmak için üzerlerine düşen insani ve sosyal sorumluluğu yerine getirirler.

Sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesi kişi ve kuruluşların PR (Public Relations-Halkla İlişkiler) çalışmalarında yararlandıkları bir argümandır.
Bu çalışmalar için yapılan etkinlikler sayesinde kişi/kuruluş yeni insanlarla tanışma, temas etme fırsatı bulurlar.

Kişi ve kuruluşlar sosyal sorumluluk projelerine nasıl katılırlar?

Kurum ve kuruluşlar kendi bünyelerinde sosyal sorumluluk projeleri geliştirebileceği gibi, sivil toplum kuruluşlarının projelerine bağış, sponsorluk desteği vererek de katılabilirler. Kişilerin ise kendi çabalarıyla bu tarz projeleri yürütmeleri çok zor olduğundan, kişilerin sosyal sorumluluk projelerine katılmaları, destek vermek vermeleri sivil toplum kuruluşları bünyesinde görev alarak, STK’ların yürüttüğü projelere destek vererek olur.

Hakkında Yazar:

  Related Posts

Yorum Ekle