Lütfen ZEST’ten Kitap Bağışı Talep Etmeden Önce Aşağıdaki Açıklamaların Tamamını Okuyun.
ZEST’ten Kitap Bağışı talep Eden Kurumlar Aşağıdaki Açıklamaları Okumuş ve Kabul Etmiş Sayılır.

ZEST Kitap Bağışı İlkeleri

  • ZEST (Zeka ve Strateji Derneği) dernek statüsünde, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde kamu yararı için “İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak” amacıyla faaliyet gösteren bir kuruluştur. ZEST’te bütün işlemler resmi şekilde yürütülmektedir. ZEST’in hiçbir dini veya siyasi fraksiyonla hiçbir şekilde bağlantısı yoktur.

  • ZEST kitap bağışları kamu yararına ve Türkiye’nin her yerine yapılmaktadır.

  • ZEST, Türkiye’de kurumsal olarak kitap bağışı yapan, bütün Türkiye’ye kitap bağışı gönderen tek kuruluş olmanın, Türkiye’de kitap bağışının adresi olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Mevcut kitapları mümkün olan en geniş alana ve en çok kişiye ulaştırma odaklı çalışmaktadır. Bir noktaya maksimum 1 000 adet kitap bağışı yapılmaktadır.

  • ZEST kitap satışı değil, kitap bağışı yapmaktadır. ZEST’in kitap bağışlarının maksadı kitaba ulaşmakta zorlanan dezavantajlı kesimlerin kitaba kavuşmasını sağlamak, kitaplar vasıtasıyla bilginin yayılmasını sağlayarak insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunulmasıdır. Bunun ışığında;

   • Rekabet hukukuna aykırı olarak piyasada satışı olan (örnek: Balzac’ın Vadideki Zambak kitabı, klasikler, 100 temel eser, vs) gibi kitapların özel olarak bağışlanması talepleri karşılanmamaktadır (Bu kitaplar da diğer kitaplarla beraber tasnif edilmektedir).

   • Kitap bağışı talep eden kurumlara talep ettikleri kitaplar değil, ZEST’in elinde mevcut olan kitaplardan o kurumun hitap ettiği okuyucuların özelliklerine göre kitaplardan bir seçki yapılarak bağış gönderilmektedir.

   • Talep miktarının çok çok altında olan eldeki mevcut kitapları kitaba en çok ihtiyaç duyan kesimlere, mümkün olduğu kadar çok noktaya ve kişiye adil şekilde ulaştırma çabasındadır. Kurumların “sadece roman”, “sadece şiir kitapları”, “sadece kişisel gelişim kitapları”, vs tarzındaki talepleri diğer kurumlara gönderilecek bağışların içeriğini etkileyip adilane dağılımı bozduğundan karşılanmamaktadır. Binaenaleyh;
    Kitap bağışı taleplerinin okuyucu profili, yaş grubu (çocuk, genç, yetişkin, kadın, üniversite hazırlık, yabancı dil, dergi, CD-DVD, vs) şeklinde yapılması gerekmektedir.

   • Mükerrer kitaplardan 300’ün üzerindeki bağışlara 2’şer adet, 500’ün üzerindeki bağışlara 3’er adet konulmaktadır.
   • ZEST, Türkiye’nin her tarafından yüzlerce kurumdan gelen kitap bağışı taleplerini sadece birkaç fadakar gönüllü ile karşılamaya çalışmaktadır. Kitapların gönderilmesinde imkansızlıklar sebebiyle gecikmeler yaşanabilmektedir. Gönderim süresi iş yoğunluğu, gönüllülerin dernek çalışmalarına vakit ayırabilmesi, kitap stoğunun müsaitliği, talep edilen kitap adedine göre yaklaşık 10-30 gün almaktadır. Kargo firması indirim yaptığı gerekçesiyle kitap bağışı kolilerini ZEST Merkezi’nden almayı reddetiği için koliler birikince kargoya verilir.

   • Her ne kadar ZEST beğenme garantili bağış yapmıyor ve bağışın beğenilmemesi bağış kavramına aykırı olsa da, ZEST’in bağış gönderdiği kitapların herhangi bir sebeple beğenilmemesi halinde kargo ücreti iade gönderecek kuruma ait olmak şartıyla bağış kitaplar iade edilebilir. Kitap iade eden kurum ZEST’e bağış yapmış ise bu bağış iade edilmez, derneğe irad kaydedilir.

  • ZEST bağışçılardan gelen ve kitap bağışı taleplerini karşılıksız bırakmamak için sınırlı imkanlarla ZEST bütçesinden satın alınan kitapları bağışlamaktadır. ZEST, bağışçılarının kitap severlik ve yardım severliğin ifadesi olan bağışlarını en az kayıpla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak şekilde hareket etmekle sorumludur. Bağışçılarının iradesine saygı gereği ayıklanacak kitap miktarı asgaride tutulmaya çalışılmaktadır. Bu ilke ışığında ZEST’e gelen kitaplar tek tek tasnif edilmektedir.

   • ZEST’in kitap bağış kriteri; kitapların hukuka uygun, okunabilir kitaplar olmasıdır.

   • Hukuka uygun olmayan (yürürlükteki mevzuata göre satılması, bulundurulması, dağıtılması yasaklanan kitaplar), okunamayacak kadar hasar görmüş, eksik sayfalı, eksik ciltli kitaplar ayıklanmakta, bağış gönderilmemektedir.

   • Bağışlanan kitaplarda sıfır-ikinci el oranı yaklaşık % 30-70‘dir.

   • ZEST bütün kitapların ve yazarların değerli olduğu inancında olduğundan kitapları yeni/eski, şu yazar/bu yazar, ünlü/ünsüz, klasik/güncel, şu tür/bu tür diye ayırmamaktadır.

   • Kitap içinde çiziktirmeler, notlamalar yapılmış olması, içindeki soruların çözülmüş olması, kitabın rutubet almış olması, yıpranmış/yırtılmış olması, vs haller kitabın okunmasına engel olacak boyutta değilse kitap ayıklanmamakta ve bağış olarak gönderilmektedir.

   • ZEST, sınav sisteminin değişmiş olmasının eski kitapları çöp haline getirmediği inancındadır. Eski sınav sistemlerine göre hazırlanmış kitaplar ayıklanmamakta ve bağış olarak gönderilmektedir.

  • Gelen kitaplar ZEST’te (genellikle kitabın ismi, yazarı, kapağına göre) hızlı bir tarama yapılarak tasnif edilmektedir. Gelen onbinlerce kitabın satır satır okunması elbette mümkün değildir. ZEST’in kitap bağışı desteği verdiği kişi ve kurumların gönderilen kitapları incelediklerinde ilgili mevzuata göre uygun olmayan kitapları hemen imha etmeleri ve bu kitapların eğer var ise diğer suretlerinin de imha edilmesi için ZEST’i ivedi şekilde haberdar etmeleri gerekmektedir. Tasnifte muhtemel gözden kaçmalar düşünülerek (stok durumunun müsaitliğine göre) % 5-30 fazla kitap gönderilmektedir.

 • Kuran (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • CD ve DVD’ler (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • Dergiler (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • Dil öğrenme kitapları (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • Sınavlara hazırlık kitapları (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • KPSS kitapları (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • Mesleki kitaplar (muhasebe, hukuk, tıp, vs) (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • Bilgisayar eğitim kitapları (talep halinde) ekstra olarak gönderilmektedir.
 • ZEST’in bağış gönderdiği kitaplar hakkında fikir sahibi olmak için kitap bağışı sayfamızda paylaşılan fotoğraflar incelenebilir.
 • ZEST kitap bağışları herkesin kitaplara ulaşması, herkesin kitapların ışığıyla aydınlanması, insanlığın bilgi ve kültür mirasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmaktadır. Kamu yararına hizmet etmek amacıyla Zeka ve Strateji Derneği kitapları ücretsiz bağışlamaktadır. Bununla beraber; bağış hizmeti yürütülürken kitap satın alınması (1 kitabın maliyeti ortalama 10 TL), bağış gelen kitapların alınması nakliye ve taşıma giderleri, posta/kargo ödemeleri, depolanması, tasnif edilmesi, ayrıştırılması, silinip temizlenmesi, düzenlenmesi, kolilenmesi işlemlerinin yapılması için alınan elemanların ücret, sigorta ve sair ödemeleri, koli, bant, etiket, bağış gönderim ptt/kargo/nakliye, hamaliye vs gibi oluşan zaruri masraflar ve sair dernek giderlerine imkanlarına göre kendi belirleyecekleri miktarda (kitap başına minimum 2,5 TL) katkı bağışı yaparak çalışmanın devamlılığına katkı yapması beklenmektedir. (Banka Hesap Bilgileri: Zeka ve Strateji Derneği. Garanti Bankası Fındıkzade Şb. IBAN No: TR 4300 0620 0043 7000 0629 7815).
 • Kitap bağışı almak için katkı bağışı yapmak mecburi değil, kuruma öncelik verilmesini sağlayan bir sistemdir. Katkı bağışı yapmadan kitap talep etmek isteyen kurumlar bünyelerinde ZEST Kütüphanesi oluşturulması için müracaat edebilirler (ZEST Kütüphanelerinin oluşturulma masrafları ismi kütüphaneye verilecek olan sponsor tarafından karşılanmaktadır)
 • ZEST bağış yaptığı malzemelerin kargo ücretlerini karşılamamaktadır. Bağış kolileri karşı ödemeli olarak gönderilmekte, kargo bedelleri bağış talep eden kurum tarafından ödenmektedir.

 • Dernekler hukukuna göre dernek malları “kamu malı” statüsündedir. ZEST dernek olarak resmi şekilde faaliyet göstermektedir. Bütün bağışlar makbuz karşılığı teslim alınmakta ve teslim edilmektedir. Bu hukuki mecburiyet sebebiyle İstanbul dışında bulunan bağış gönderilen kurumlara mail olarak gönderilen Teslim-Tesellüm belgesinin imzalanıp mühürlenerek dernek kayıtlarında 5 sene saklanmak üzere aslının ivedi şekilde ZEST’e gönderilmesi gerekmektedir.(Gönderim adresi sayfa sonunda).

 • ZEST’in bağışçılarına karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade edebilmesi için, kurum yetkililerinin ZEST’in kitap bağışı kolileri ile 3 veya daha fazla fotoğraflarını en geç 15 gün içinde ZEST’e mail olarak (info@zest.org.tr, zekavestrateji@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir.

 • Teslim belgesi ve fotoğrafların gönderilmesinde gerekli hassasiyeti göstermeyen kurumlar ve bağışla ilgili görevliler banlanmaktadır. ZEST bu kişi ve kurumlarla daha sonra işbirliği yürütmemektedir.

 • Bu ilkelere hassasiyetle uymayacak, bekleyen binlerce kurum arasında öncelik verilerek ve bin bir emek ve fedakarlıkla kitap bağışı gönderilmesine rağmen “bu kitap çizik, bu yazar ünlü değil, biz 100 temel eseri istemiştik, (kitap sanki ilaç gibi tarihi geçen birşey imiş gibi) bu kitabın tarihi geçmiş, …” gibi kitapseverlikle ve bağış kavramıyla bağdaşmayan cahilane ve saçma beyanlarda bulunacak kurum (yetkililerinin) ZEST’ten kitap bağışı talep etmeyip kitap satan firmalardan kitap satın almalarını, fedakar gönüllülerimizin motivasyonlarını bozacak söz ve davranışlardan kaçınmalarını rica ediyoruz.

 • ZEST, gelen kitap bağışlarının mümkün olduğu kadar geniş bir alana ve fazla kişiye ulaşmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple kitap bağışlarında daha önce kitap bağışı yapılmamış şehirlere/kurumlara öncelik verilmektedir. Bununla beraber ZEST’in elindeki kitap stoğunun müsait olması halinde daha önce kitap bağışı yapılmış şehirlere/kurumlara da tekrar kitap bağışı yapılmaktadır.

 • Kitap bağışı talep eden kişi ve kurumlara kaç adet kitap ile destek verileceğine bir çok faktörü gözönünde bulundurarak ZEST Yönetim Kurulu karar vermektedir.

 • Kitap bağışı talebi (dernekler hukuku prosedürü gereğince) kurum imza+mühürünü içeren resmi dilekçe ile yapılmalıdır (Dilekçe örneği sayfa sonunda).

 

ZEST Kütüphanesi Oluşturma İlkeleri

 • ZEST Kütüphaneleri dernek, vakıf, okul, dershane, öğrenci yurdu, cezaevi, hastane ve sair kurumlar için oluşturulur. Kişilere ZEST Kütüphanesi kurulmaz. Kitap bağışı için müracaat eden kişi ve kurumların hangilerine destek verileceğine, kaç adet kitap bağışlanacağına bir çok faktörü gözönünde bulundurarak ZEST Yönetim Kurulu karar vermektedir.

 • ZEST Kütüphaneleri 500 – 1 000 adet kitap ile oluşturulmaktadır.

 • ZEST Kütüphanesi oluşturulacak kurumla protokol imzalananır ve kütüphane “ZEST Kütüphanesi” şeklinde isimlendirilir.

+90 545 545 ZEST (9378) (Aramadan önce sorunuza sitede cevap verilmediğinden lütfen emin olun)

Dilekçe örnekleri: Kitap bağışı / ZEST Kütüphanesi

(Gönderim: ZEST (Veysel Danış) Cihangir Mah. Kargacı Sok. No.9 Dai.2 Avcılar/İstanbul  Tlf: 0 545 545 9378)