Genel Kurul Çağrısı 2018

Gönderen:

ZEKA VE STRATEJİ DERNEĞİ ÜYELERİNE
GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Zeka ve Strateji Derneği Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Derneğin 3.Olağan Genel Kurulu 09 12 2018 tarihinde saat 11:00’da aşağıdaki gündem ile E-5 Yanyol Kargacı Sok. No. 9/2 Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 16 12 2018 tarihinde saat 11:00’da aynı adreste yapılacaktır.
Gündem :
01 – Yoklama ve Genel Kurul’un açılışı
02 – Divan Kurulu’nun seçilmesi
03 – İstiklâl Marşı’nın okunması ve saygı duruşu
04 – Yönetim Kurulu Başkanı Av.Veysel Danış’ın konuşması
05 – Yönetim Kurulu’nun yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vermesi
06 – Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
07 – Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi
08 – Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
09 – Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesi görüşülmesi ve miktar belirlenmesi
10 – Önümüzdeki dönem hedeflerinin, derneğin yapması istenen çalışmaların müzakere edilmesi
11 – Dilek ve temenniler
12 – Kapanış
Zeka ve Strateji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
0

Hakkında Yazar:

  Related Posts
  • No related posts found.

Yorum Ekle